Deprecated: Creation of dynamic property do_lm::$version is deprecated in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/divi-overlays/do_lm.php on line 85

Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Så skapar du sökordsoptimerat content | Cibel Marketing

Så skapar du sökordsoptimerat content

mar 26, 2020

Ditt innehåll är essensen av din sökordsoptimering, utan relevant innehåll är alla andra åtgärder i stort sett meningslösa. Visst du kan kanske få kortsiktiga framgångar med sökord, men om besökare finner ditt material mest vara buzzwords och snömos kommer snart mer relevant material ta din position.

Vad är relevant content?

Vad som uppfattas som relevant beror naturligtvis på vem som söker, i vilket syfte de gör en sökning, var de är samt när den görs. Olika personer definierar liknande problemställningar helt olika, vilket leder till olika sökningar. Vi använder olika ord och benämningar, men använder också olika söktermer beroende på var i vår beslutsprocess vi är. Tendensen är också att vi använder längre och längre sökordsfraser för hitta mer relevanta sökträffar. Vi söker inte på “Löparskor” utan “Röda löparskor för Marathon i regn”.

Så för att bli relevanta för vår måste vårt material vara utbildande, engagerande och inspirerande för mottagarna. Vi behöver fokusera på deras problem och utmaningar. Formulerat utifrån deras definitioner och i enlighet med deras beslutprocess.

Persona, buyer’s journey och content plan

Så det första steget i att utveckla sökordsoptimerat innehåll är definiera och kartlägga personen bakom sökningen. Traditionellt har målgruppsbeskrivningar med framförallt demografisk data används inom marknadsföring, en utmaning med dessa när vi ska utforma material som engagerar en läsare är att det ofta hämmar kreativitet. Vi har helt enkelt svårt att tala med siffror. Därav rekommenderar vi att ni utvecklar så kallade Personas.

En Persona är en beskrivning av en idealkund. En levande beskrivning som inte bara beskriver demografisk data utan även motiv, vanor, målsättning, utmaningar och gärna direkt personliga värderingar och livsförutsättningar samt vilken roll respektive persona har i processen att ta ett köpbeslut om era produkter. Tanken är att ge en detaljerad beskrivning av någon som kan uppfattas som en verklig person och som kan symbolisera den tänkta läsaren. Naturligtvis baserad på data, intern erfarenhet, branschkunskap och research. En första så kallad Keyword Research är också ett moment i detta arbete.

Nästa steg blir att dokumentera den tänkta beslutsprocess inför ett köp av er produkt. Vilka steg behöver respektive persona gå igenom? Vilka är frågorna i respektive fas inför beslut? I den enklaste av modeller, delar vi upp processen i tre faser; Medvetenhet, Övervägande och Beslut. Detta brukar refereras till som Buyer’s journey.

Medvetenhet (eller Awareness) är den fas när vi försöker definiera vårt problem. Vi upplever konsekvenser och utbildar oss kring problemet.

När vi definierat problemet och dess konsekvenser börjar vi leta efter lösningsstrategier, fasen övervägande (eller Consideration). Vi efterfrågar inte specifika lösningar utan hur olika lösningsstrategier fungerar. Vilka är konsekvenser av de olika samt vad är fördelar/nackdelar med de olika alternativen. Märk; vi är inte ute eller intresserade av specifika produkter eller tjänster.

När vi förstått vad olika strategier innebär för att lösa vårt problem, och vi bestämt oss för hur vi ska lösa problemet är vi reda att utvärdera de faktiska alternativen. Detta är ofta den traditionella marknadskommunikationen, fasen Beslut (Decision). Nu är vi som köpare intresserade av funktioner, priser, referenser och jämförelser mellan produkter.

Genom att kartlägga dessa beslutsresor för våra olika beslutsfattare kan vi skapa en förståelse för frågeställningar och därmed material som är relevant för dem i olika faser av deras beslutsprocess. Därefter kan vi inleda den kreativa processen att ta fram förslag på olika artiklar, bloggposter, e-böcker och white paper. Men också som underlag till framställningen av annat material såsom video, webinars, podcasts och events.

Genom detta strategiska grundarbete är ni på god väg att skapa material som inte bara blir hittat av sökmotorer utan faktiska också uppskattat av era potentiella kunder, och därmed säkerställer en hög sökposition över en längre tid.

Nyfiken på inbound marketing?

Persona, Buyer’s journey och en affärsdriven content-strategi är hörnpelare i inbound marketing. Inbound är ett ramverk och en samling best practices för att effektivisera digital marknadsföring. Svara på några frågor samt boka upp dig för ett 20-minuters videosamtal. Utifrån det får ni en uppskattning om Inbound Marketing passar er affärsmodell och organisation.

Inbound rocket your marketing