Deprecated: Creation of dynamic property do_lm::$version is deprecated in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/divi-overlays/do_lm.php on line 85

Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
SEO för bloggposter, en enkel kom-i-håg-lista | Cibel Marketing

SEO för bloggposter, en enkel kom-i-håg-lista

jan 13, 2021

Bloggen har en central roll i företags Content marketing-strategi. Den ger företaget en chans att attrahera nya kunder och bygga förtroende genom utbildade och engagerande material. 

Om mer traditionell marknadskommunikation riktar sig till BoFu (Bottom of the Funnel), dvs närmare ett köpbeslut, är företagsbloggen en kanal för besökare som befinner sig i början av sin köpprocess. Inom Inound och content marketing används ofta beskrivningarna Awareness och Consideration (Medveten och Övervägande) för denna del av köpresan.

Därmed blir faktorer för att bli hittad och spridning av stor vikt. Att också faktiskt bli läst är nästa steg, men detta kommer vi inte direkt beröra denna gång. Sökordoptimering har tre dimensioner:
• Teknisk
• Innehåll
• Kontext

Här kommer vi framförallt behandla den tekniska men att vidröra de andra två. Den tekniska är faktorer som Google (och andra sökmotorer) behöver och använder för att prioritera sökmaterial. Innehåll är om att bli läst och vara relevant. Kontext om vilken roll materialet har i vår säljprocess.

Ett vanligt uttryck är att ”lägg 50% på innehåll och 50% på rubrik” ger en fingervisning om hur viktig rubriken är. Som kvällstidningarna förstått är det rubriken som säljer resten av innehållet. DOCK, översälj och direkt missvisande rubriker har motsatt effekt. Lockande men relevant är den balansgång som rekommenderas.

Att vi har en tydlig bild för vem vi skriver genom Personas och i vilket fas av Buyer´s journey de befinner sig i är också grundläggande. Jag kommer inte gå djupare in på det här då detta redan bör vara definierat i din content strategi, som bör vara utformad innan du ens börja fundera på att skriva bloggposter.

Sökord

Gör en sammanställning över vilka sökord vi vill rakna bloggposten för. Eller ännu bättre vilken längre sökfras (fråga) ska bloggposten svara på? Lista gärna varianter och synonymer. Det tydliggör också vilka ord som behöver ingå i själva bloggposten.

Titel (Title)

Vilket är svaret vi ska ge på ovan sökfråga? Detta är texten som syns i webbläsarens flikhuvud och är något sökmotorer använder när de rankar material. Begränsa detta till 60-70 tecken.

Meta description

Den förklarande text som visas under rubriken i sökresultatet (eller SERP, Search Engine Result Page). Här kan du utveckla och förtydliga men också ge mana till agerande (CTA, call-to-action). Förtydliga vad en besökare kan få ut av din bloggpost. Och du har hela 120-156 tecken på dig!

Rubrik

Som vi redan nämnt är rubriken en central komponent. Testa med flera varianter, skriv om och ta fram flera förslag. Från sökfras till rubrik (via titel och meta) vill vi ta besökaren från frågande till vara på väg mot en lösning. Rubriken kommer efter klicket och behöver försäkra besökaren att de gjorde rätt när de klickade på just ditt sökresultat.

Url

Den länk text som visas i webbläsarens adressrad är en del av de tekniska faktorer sökmotorer använder för ranka sidan. Utnyttja detta och inkludera sökord.

Interna länkar

Inkludera länkar till relevanta sidor på sajten. Låt alltid den länkande texten beskriva, gärna med nyckelord, målsidan. Undvik neutrala länktexter såsom ”läs mer” och ”klicka här”. Prioritera kvalitet över kvantitet, dvs hellre färre länkar men tydlig koppling till bloggämnet.

Externa länkar

På samma sätt är externa länkar (länkar från andra sajter) en mycket viktig faktor för sökordsoptimering av bloggposter. Som med interna länkar låt alltid den länkande texten beskriva målsidan men öppna länken i nytt fönster/ny flik. Prioritera kvalitet även för dessa.

Interna länkar

Inkludera länkar till relevanta sidor på sajten. Låt alltid den länkande texten beskriva, gärna med nyckelord, målsidan. Undvik neutrala länktexter såsom ”läs mer” och ”klicka här”. Prioritera kvalitet över kvantitet, dvs hellre färre länkar men tydlig koppling till bloggämnet.

Alt texter på bilder och illustrationer

Alla bilder har en information för s k alt text. Lägg till en mening som rör bilden och hur det anknyter till ämnet. Ex skriver du en bloggpost om Detta bör du veta innan du bygger en pool, kan alt texten för huvudbilden på en pool vara: Förberedelser är A och O om du ska bygga en pool. Försök använda nyckelord/sökord.

Open Graph taggar och beskrivningar

Dessa används av sociala media för förhandsvisning av inlänkat material. Flera olika taggar för bild, rubrik. url, beskrivning etc. I WordPress hanteras enklast genom ett tillägg såsom Yoast Premium. Ett enkelt sätt att kontrollera om detta hanteras med någon form av automatik för din hemsida är skriva in en url som ett Facebook- alt Linkedin-inlägg. Är din Open Graph information på plats syns det i förhandsvisningen.

Kategorier och taggmoln

Har din bloggplattorm någon typ kategorier och/eller tagg-system är det bra sätt att hjälpa sökmotorer tolka och tyda ditt innehåll. Ett visst mått av återhållsamhet kan vara att rekommendera, det är lätt att skapa nya. Men i slutänden ska kategorier hjälpa besökare hitta rätt bland ditt material, inte skapa förvirring.

CTA, Call to action

Är mer kopplat till bloggpostens kontext. Vad är nästa steg för en läsares beslutsprocess, vilket material kan vara av intresse? Om ämnet för bloggposten är klassificerat till fas Awareness (problemfokuserat) kan material som hjälper läsaren till en lösningsstrategi (Consideration) hjälpa till ta hen vidare i beslutsprocessen.

Ett sista råd

Som avslutning, teknisk optimering i all ära men dessa åtgärder skapar de tekniska faktorer för material att bli hittat och spritt via sociala media. Men den viktiga delen är att ta fram relevant material för läsaren. Enbart teknisk sökordsoptimering kommer inte få dig hamna överst i sökresultatet, det blir som läppstift på en gris. Så fokusera på innehållet först och låt sen dessa faktorer hjälpa till att din bloggpost vidare.

Söker ni en partner för er befintliga Inbound-process?

Vi har lång erfarenhet av utvärdera och effektivisera befintliga inbound-processer. Vare det rör sig om onboarding, effektivisering av inbound eller support av befintliga Hubspot-installationer.