Deprecated: Creation of dynamic property do_lm::$version is deprecated in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/divi-overlays/do_lm.php on line 85

Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Content Marketing – ROI genom att inte fokusera på oss själva | Cibel Marketing

Content Marketing – ROI genom att inte fokusera på oss själva

sep 25, 2020

De flesta företag använder content marketing i någon form, men inte alla finner det lönsamt. Orsakerna till det varierar från fall till fall naturligtvis. Varje företag måste också hitta sin unika mix samt tillämpning av content marketing som passar just deras verksamhet och förutsättningar. Det finns helt enkelt ingen gyllene nyckel som passar alla. Dock, det finns en tydligt orsak som fäller mycket av all content marketing som produceras.

Definition av Content Marketing

Content marketing, detta buzz-word som fått ett ofantligt uppsving senaste årtiondet. Från ha varit en självklarhet i form av bland annat kundberättelser, vidare till dot-com-mantrat “content is king” till att reklambyråer blev content-byråer, har content blivit ett begrepp som alla vill förknippas med. Men vad är egentligen content?

Några år efter sociala mediers intåg definierades content marketing till att omfatta all kommunikation i egna kanaler, enligt vissa. På senare år har en tydligare definition blivit mer vedertagen; 

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.

Källa Content Marketing Institute https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/

Eller den svenska varianten:

”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer.”

Källa Swedish Content Agencies https://swedishcontent.se/varfor-content-marketing/

Lösningen

De senare definitionerna lyfter tydligare fram den avgörande framgångsfaktorn, content marketing behöver vara relevant för mottagaren på dess villkor och i linje med deras agenda. Perspektivet för kommunikationen behöver vara utifrån och in, inte inifrån och ut. 

Vad är våra potentiella kunder intresserade av? Vad upptar deras arbetsvardag, vad kan vi bidra med på ett ärligt och transparent sätt. Genom att tillhandahålla den typ av problemlösande, inspirerande och utbildande material kan vi bygga förtroende och därmed varumärke. 

Och däri ligger den första svårigheten med content marketing, vi fokuserar för mycket initialt på vad vi vill få ut. På vår agenda, våra budskap och våra mål. Content Marketing är resultatorienterad och ska mätas utifrån ROI, men behöver alltid ta sin utgångspunkt i vad våra mottagare upplever som relevant.

Hur skapar man då en strategi som säkerställer ens content marketing är både relevant för mottagare och verksamhetens försäljning? Inbound marketing innebär att vi tar ett helhetsgrepp på marknadsföring och försäljning med hänsyn till ändrade beteende tack vare digitaliseringen. Vår content strategi, som ligger till grund för vår content marketing blir därmed avgörande gör hur väl vi lyckas. 

Skapa content som driver trafik och omvandlar dem till leads

Att vända på kommunikationsperspektivet och skapa innehåll som utgår från kundens perspektiv kan vara lite en utmaning till en början. Denna mall kan vara en hjälp på vägen. Guiden/mallen är i form av en låst Google Sheet, börja med skapa en kopia alt kopiera över innehållet till Excel.

Hur skapar då Content Marketing värde för oss?

Förutom att vi stärker vår varumärke genom att faktiskt hjälpa våra kunder genom hela deras process, skapar detta perspektiv ytterligare värden.

  • Genom att starta dialogen tidigare med kunder i deras process sätter vi agendan och stärker vår säljprocess.
  • Materialet vi förser dem med snabbar upp deras process och genom att följa vilket material de är intresserade av, får vi statusindikeringar på var de befinner sig i processen.
  • För bearbetning av potentiella kunder sker mer strukturerat vilket gör att vi kan bearbeta fler kunder.

Hur skapar man då en strategi som säkerställer ens content marketing är både relevant för mottagare och verksamhetens försäljning?

Inbound marketing innebär att vi tar ett helhetsgrepp på marknadsföring och försäljning med hänsyn till ändrade beteende tack vare digitaliseringen. Vår content strategi, som ligger till grund för vår content marketing blir därmed avgörande gör hur väl vi lyckas.