Deprecated: Creation of dynamic property do_lm::$version is deprecated in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/divi-overlays/do_lm.php on line 85

Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /www/webvol23/jx/jkbzfu99uukl8gw/cibelmarketing.se/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Hur stor budget krävs för inbound marketing? | Cibel Marketing

Hur stor budget krävs för inbound marketing?

aug 2, 2020

Att komma igång med inbound kräver en rad insatser och en del investeringar. Eftersom inbound marketing innefattar en rad taktiska insatser, såsom content, webb, epost, marketing automation för att nämna några, kan det lätt kännas svårt att överblicka det hur mycket stor invstering som krävs. 

Frågan blir också något av hur stor är en sandhög? Inbound omfattar verktyg, content och ofta viss förändring av arbetsprocesser och resultat återspeglas naturligtvis av hur stor investering som görs även om det naturligtvis finns en startkostnad innan man börjar ser resultat. Varje företags investeringsförmåga är unik och kräver utvärdering av en komplex mix av frågeställningar. Här är dock tre som jag funnit vara en hjälp på vägen. 

Frågor inför du sätter budget

1. Vad kostar ett leads idag?

Kan tyckas vara en enkel fråga, men är faktiskt något som många företag kämpar med att svara på.

Köper vi “färdiga” leads idag från till exempel ett telemarketing-företag uppkommer alltid frågan om kvalité. Hur bra är var och ett av dessa leads? TM-leverantören prioriterar allt som oftast antalet bokade besök över kvalitén på kontakten, helt enkelt för det är deras prismodell. Som köpare av leads är vi mer intresserade av den faktiska andel som leder till affär. Så även om pris per lead på fakturan från TM-bolaget synes acceptabel, är det den faktiska kostnaden per affär som är intressant. 

Så köper ni leads i någon form är det viktigt att även göra en bedömning av deras kvalité.

Genereas leads genom digitala kanaler kan vi försöka oss på att räkna ut kostnaden.

1. Hur många besökare har vi på hemsidan?

2. Hur många av dessa kan vi omvandla till kontakter?

3. Hur många av dessa kontakter bedömmer vi vara faktiska leads (utifrån kvalificeringskrav som Marketing qualified lead, MQL, och Sales qualified lead, SQL). 

4. Hur många av dessa lead blir kunder?

Denna analys kan förfinas ytterligare genom att även titta på kundvärden och olika källor till att attrahera nya kontakter. Som ett första steg rekommenderas att ta hänsyn till organisk respektive annonsgenererad trafik. System likt Hubspot underlättar denna typ av analys genom att följa kontakter hela vägen från första trafikkälla tills dess de eventuellt blir kunder.

Utmaningen med denna metod är oftast att hitta vilka kostander som ska tas med i beräkningen. Direkta annonskostnader från Google och sociala medier är relativt enkla att knyta till relevant gruppering av leads, men vilka kostnader för orgniska trafik kan och ska knytas till den grupperingen av leads. Samt har vi möjlighet att särskilja på den nivån hur en kontakt först besökte oss? Som generell tumregel skulle jag säga att kostnader för att producera bloggmaterial och nedladdningsbart material som konverterar samt kostander kring sökordsoptimering bör tas med i beräkningen. Övergripande kostnader likt hemsida exkluderar vi.  

Genom att fördela kostnaden på antalet kontakter i respektive kategori får vi en styckkostnad per nivå.

1. Total kostnad (för respektive trafikkälla)/ Antal besökare (från motsvarande trafikkälla) -> Kostnad per besökare (för respektive trafikkälla).

2. Total kostnad / Antal kontakter -> Kostnad per kontakt. 

3. Total kostnad / Lead (respektive MQL och SQL beroende på interna lead definitioner) -> Kostnad per lead

4. Total kostnad / kund -> Kostnad per kund.

När vi har bildat oss en uppfattning om vad vi idag betalar för leads, kan vi gå vidare och göra en rimlighetsanalys för vad utfallet av att alternativt investera i Inbound och content marketing. 

2. Vad kostar det att inte investera i content och inbound marketing?

Vilken effektgrad ser vi av senaste årens investering i marknadsföring, har den ökat eller minskat? Flera undersökningar (bl a den årliga State of Inbound från Hubspot) visar på att företag, framförallt inom B2B, investeringar inom content och inbound marketing ökar jämfört med s k inbound marketing (traditionell marknadskommunikation och reklam). En avsevärd majoritet av de som har en uttalad strategi bakom menar att den har stor effekt. Så vad gör era konkurrenter, skaffar de sig ett informationsövertag gentemot marknaden? 

3. Har vi krav på att öka vår omsättning?

Hur stor investering motiveras för att nå dit? Ökad försäljning eller marknadsexpansion kommer sällan av sig själv, speciellt inte om företag är starkt påverkat av yttre oförutsedda faktorer. Vi investerar i produktionsresurser, rimligtvis behöver vi investera i marknadsföring också i så fall. Hur många procent av den ökning vi söker rimligt att investera? Tio procent eller kanske femton? 

Att inleda ett inbound-initiativ kräver en investering, men den måste balanseras mellan målsättningar, interna förutsättningar gällande organisation, affärsmodell och andra resurser. Det gör frågeställningen unik för varje företag. Vi erbjuder er dock hjälp på traven, genom att erbjuda er en kostnadsfri utvärdering där vi går igenom just era förutsättningar. 

Söker ni en partner för inbound?

Vi har lång erfarenhet av utvärdera och effektivisera befintliga inbound-processer. Vare det rör sig om onboarding, effektivisering av inbound eller support av befintliga Hubspot-installationer.