Din externa inboundavdelning

Strategisk och taktiskt stöd för fler leads och kunder

VÅR PROCESS

1. BRIEF

Vilka är er affärsmål, linjerar dessa med säljavdelningen och marknad? Vilka processer har ni plats och hur upplever ni att de fungerar? Vilken strategi har ni idag för att nå era mål?

2. AUDIT

Vi tar reda på var ni står idag. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Kan vi identifiera luckor och möjligheter i taktiska arbetet?

3. PRIO & PLANNERING

Tillsammans prioriterar vi de taktiska aktiviteterna för att nå era strategiska mål. Utifrån det sätter vi ihop en längre aktivitetsplan med budget .

VERKSTÄLLANDE

Löpande håller vi månadsmöten för uppföljning av nuvarande status och planering av nästkommande insatser. Hur ligger vi mot budget och mål? Har det uppkommit förändringar vi behöver ta hänsyn till?

“Marketing of today is more of a process than yesterdays project model. An improving process over time is essential to growth rather than the occasional great idea.”

Mer resultat, färre överraskningar

Efter prioritering av aktiviter tar vi gemensamt fram en plan för närmaste tolv månaderna. För varje månad gör vi en preliminär kostnadsuppskattning för att undvika överraskningar. Inför varje månad följer vi upp avslutade aktiviteter och detaljplanerar den kommande, allt för bibehållen löpande kontroll men också för att ni ska  flexibilitet för förändringar på vägen. 

PLATTFORM & PROCESSER

Rätt verktyg, kompetent personal och väl fungerande processer är grundläggande. Vi ger råd kring system och verktyg, utbildar personal och hjälper er utforma väl fungerande arbetsprocesser.

Innan vi börjar attrahera besökare behöver er plattform såsom hemsida, CRM, landningssidor, och marketing automation vara på plats.

 

INNEHÅLL

Relevant, inspirerande och utbildande material är nyckeln till attrahera och engagera nya besökare och generera leads.

Vi har tillgång till ett brett nätverk av innehållsproducenter, från film och form till skribenter och illustratörer.

KANALER & KOMMUNIKATION

Sen är det dags att sprida budskap och material. Sökordsoptimering, sociala medier, organisk spridning och betald är alla metoder vi använder.

Analys och uppföljning ger feedback till optimeringsprocessen.

 

 

“Content marketing without strategy, without an analysis of needs and resources, and system in place to measure results, will most likely become content creation with no impact on your business growth and in worst case perceived as social media noice that will hurt your brand and business.”

Exempel på resultat

Antal besökande till företagsblogg via organsikt trafik från Google. Totalt såg hemsidan en ökning av besökare till hemsidan på över tusen procent över en 18 månaders period. Resultat kommer av en tydlig strategi för vilket typ av material som ska produces samt sökordsoptimering. 

Linkedin kampanj

IT-företag inom affärssystem, CRM och BI önskade nå ut till sin drömkundslista och genererar mer kvalificerade leads. Kampanjen konverterade över tre gånger branschsnitt med nära femhundra konvertering, där en fjärdedel var högintressanta leads. Kampanjen var bar begränsad till ett fåtal veckor.

 

Sagt om oss

“Jag har stort förtroende och skulle varmt rekommendera andra att arbeta med er gällande Inbound och HubSpot.

Ni har lett oss inom ett ämne vi inte varit experter på, men förklarar och kommunicerar med oss om det på ett väldigt lättförståeligt sätt så att vi har lärt oss mycket under vägen.

Och framförallt har ni hjälpt oss föra vårt arbete framåt för att vi ska göra faktiska vinster på vår satsning inom detta. Utöver det håller ni vad ni lovar, har en bra struktur i ert arbete gentemot oss, är lätt att kommunicera med och härliga att  arbeta med!”

Digital Marknadskoordinator, Konferens- och hotellanläggning

DAGS FÖR EN EGEN LEADSMASKIN?