CRO – konverteringsoptimering för B2b-företag

Öka graden av leadsomvandlingar från besökare på hemsida och från sociala medier

Grunderna i Konverteringsoptimering

Vad är en konvertering?

Som konvertering brukar räknas när en kontakt utför en önskad aktivitet. Det kan vara att en okänd besökare startar en prenumeration på ert nyhetsbrev, laddar hem ett e-bok eller bokar plats på ett webinar. Men det kan också vara att en befintlig kontakt klickar på s k CTA, call-to-action i ett av dina nyhetsbrev. 

En konvertering behöver inte vara att någon köper eller beställer en vara, inom B2B behövs ofta en kedja av konverteringar innan någon blir kund. En konvertering blir då ett marknadsföringsmål på vägen.

Landningssida

En landningssida är en webbsida som har ett (1) uttryckligt marknadsföringsmål, en konvertering. Landningssidan blir den andra halvan av en digital kampanj, dit ni ledar besökare genom någon typ av CTA för att uppnå och optimera marknadsföringsmålet.

Konverteringsgraden beror naturligvis på hur besökaren upplever det presenterade värdet, en verklig test på varför den potentiella kunden ska ta kontakt med er.

CTR

CTR står för Click Through Rate, det vill säga andel som genomfört det tänka steget av konverteringskedja, klickat på en annons eller annan typ av call-to-action jämfört med alla som exponerats.     

CRO

CRO står för Conversion Rate Optimasation, eller optimering av konverteringsgrad på svenska. Det vill säga, de åtgärder vi genomför för att öka den procentuella andelen konverteringar. 

CTA

CTA eller call-to-action är uppmaningen till att få kontakten att agera. Termen brukar användas både för annonser, knappar eller texter som uppmanar och uppmuntrar klick.

Friktion och motivation

En konvertering sker när besökarens motivation till genomföra den tänkta handligen övervinner de faktorer som talar emot, konvertering = motivation – friktion. Motiverande faktorer utvärderas utifrån Tydlighet och Relevans. Friktion utifrån Distraktion och Orosmoment. 

Kan du förbättra lyftkraften på det erbjudande du vill konvertera emot? Relevans och tydlighet hjälper dig lyfta, medan orsaker till distraktion och orosmoment hos besökaren drar ner. Faktorer som skyndar på och ger unika attribut till erbjudandet kan hjälpa till att ge fart.

“Även om CRO har en tekniskt tillämpning i form av förändring av webbsidor och dataanalys, tar framgångsrik konverteringsoptimering sitt avstamp i kunskap om sina besökares motiv.”

Tillämpa en helhetssyn vid optimering

MÅLGRUPP

Att inte segmentera sin kommunikation är ett enkelt att uppnå låg konverteringen. En tydlig definierad målgrupp med likartade motiv är första steget till förbättrad konverteringsgrad. För att uppnå relevans och tydlighet krävs spets och avgränsningar, inte allt till alla.

z

BUDSKAP & KANAL

Hur och var vi väljer presentera vårt budskap påverkar naturligtvis hur många som konverterar i slutänden.

Inte allt för sällan väljer företag kanal baserat på andra skäl än just att det den som målgruppen föredrar.

ERBJUDANDE

En konvertering där vi i någon form samlar in uppgifter om besökaren är att betrakta som ett köp. Vi byter information mot information, så för besökaren blir konvertering alltid en avvägning om priset är värt varan.

 

FOKUS PÅ KVALITÉ

Även om konverteringsoptimering är ett sifferspel i mångt och mycket, får vi aldrig förlora fokus på affärsmålen och varför vi genererar konverteringar. I slutänden är vi intresserade av leads som faktiskt kan bli bra kunder, så kvalitén på leads måsta alltid vägas mot kvantiteten. 

“Optimering av hemsidor och digitala kampanjer handlar inte om att A/B-testa en grön knapp mot en röd. Du vill bygga dina tester på en hypotes kring besökaren och varför en konvertering sker eller inte sker. På så sätt utökar du din kunskapsbank om dina kunders motiv och beteenden.”

Hjälp med konverteringsoptimering

N

UTBILDNING

N

AUDIT

N

OPTIMERINGSPROJEKT

N

LÖPANDE STÖD

N

KAMPANJHANTERING

N

LANDNINGSSIDOR

N

VAL AV VERKTYG

N

UTVECKLING AV PROCESSER

Konvertering för B2B-företag skiljer sig från traditionell e-handeln genom längre beslutsprocesser och mer komplicerade köpresor. För B2B konverterar vi för att få leads, där köpprocessen avslutas med någon form av personlig försäljning. Detta ställer ett krav på kvalitet för konverteringen som saknas vid direkt köp.

Vi har den erfarenheten av konverteringsoptimering eller CRO som krävs för B2B-sektorns mer komplicerade säljprocesser.

 

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

OM CIBEL MARKETING

Cibel grundades 2012 med en mission om att utveckla effektivare marknadsföringsprocesser för små och mellanstora B2B-företag. Effektivare verktyg, strategier och arbetsprocesser för att skapa tillväxt genom fler besökare, leads och kunder. 

Idag arbetar vi med ett brett spektrum med kunder, företag inom bland annat management, IT, konferens, fastighet, utbildning och medicinteknik. 

Gemensamt för dessa kunder är att de genom inbound marketing skapar nya kunder idag.