BOKA EN KOSTNADSFRI AUDIT AV ER HEMSIDA

Kostnadsfri analys av er förmåga att attrahera, engagera och konvertera besökare för att generera leads och nya kunder.*

Vi gör en hälsokontroll på er hemsida, både vad det gäller innehåll och teknisk SEO. Vi analyser sökordsoptimeringen (SEO) av er hemsida, och ser över förutsättningarna för Google att hitta, analysera, ranka och presentera ert innehåll. Ni får också feedback på vad vi bedömer är de snabbaste åtgärderna för att konvertera fler besökare till leads.

Resultatet presenteras i rapport med våra rekommendationer på åtgärder. I samband med rapporten ges ni möjligheten av boka ett kostnadsfritt uppföljningssamtal där vi går igenom rapporten.

*Vi förbehåller oss rätten att göra en lämplighetsprövning av ert potentiella behov av våra tjänster. Skulle era behov bedömas vara utanför vår leveransförmåga förbehåller vi oss rätten att inte leverera något rapport i enlighet med detta erbjudande.